image

6

6, 2019

Giới thiệu về Trường Đại Học xây dựng

Trường Đại học Xây dựng (National University of Civil Engineering) là một trong những trường đại học công lập đứng đầu về đào tạo nhóm ngành xây dựng tại miền Bắc Việt Nam. Tiền thân là Khoa Xây dựng của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội từ năm 1956.[

image

5

6, 2019

Trường Đại học Xây dựng tham gia Triển lãm giáo dục đại học Việt Nam - Lào 2019 và làm việc với một số trường Đại học tại Lào

Ngày 29/5/2019, tại thủ đô Viêng Chăn, nước CHDCND Lào, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ Giáo dục & Thể thao Lào đã phối hợp tổ chức “Diễn đàn nâng cao chất lượng đào tạo Việt Nam -Lào"